Новини коледжу
Корисні посилання

PostHeaderIcon Виробництво і переробка продукції тваринництва

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за спеціальністю 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» споріднених професій кваліфікованого робітника
1. «Бджоляр»
1. Значення тваринництва в економіці України.
2. Склад бджолиної сім’ї.
3. Поняття про мінливість і спадковість.
4. Народногосподарське значення бджільництва для галузі тваринництва.
5. Будова клітини.
6. Породи бджіл.
7. Дикі, приручені, домашні сільськогосподарські тварини.
8. Продукція, яку отримують від бджіл.
9. Дикі предки сільськогосподарських тварин.
10. Тепловий режим бджолиної сім’ї.
11. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, встановлені Г.Менделем.
12. Кормова база для бджіл.
13. Популяція – одиниця еволюційного процесу.
14. Зимівля бджіл.
15. Еволюційне вчення Дарвіна.
16. Способи формування нових сімей бджіл.
17. Види добору за Дарвіном.
18. Зовнішня будова бджоли.
19. Сільськогосподарські тварини і продукція, яку від них отримують.
20. Способи формування нових сімей бджіл.
 
2. «Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці»
1. Сільськогосподарські тварини і продукція, яку від них отримують.
2. Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин та його завдання.
3. Види добору за Дарвіном.
4. Вагітність та її тривалість у різних видів самок.
5. Еволюційне вчення Дарвіна.
6. Статеве розмноження.
7. Популяція – одиниця еволюційного процесу.
8. Оцінка сперми за зовнішніми ознаками.
9. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, встановлені Г.Менделем.
10. Окомірна оцінка сперми за густотою і активністю сперміїв.
11. Дикі предки сільськогосподарських тварин.
12. Способи осіменіння корів і телиць.
13. Дикі, приручені, домашні сільськогосподарські тварини.
14. Визначення охоти і тічки у корів і телиць.
15. Будова клітини.
16. Техніка осіменіння корів і телиць.
17. Поняття про мінливість і спадковість.
18. Способи зберігання та транспортування сперми.
19. Значення тваринництва в економіці України.
20. Операції при осіменінні мано-цервікальним способом.
 
3. «Свинар»
1. Поняття про мінливість і спадковість.
2. Біологічні особливості свиней.
3. Значення тваринництва в економіці України.
4. Народногосподарське значення свинарства.
5. Дикі, приручені, домашні сільськогосподарські тварини.
6. Основні породи свиней.
7. Будова клітини.
8. Корми, які використовують для годівлі свиней.
9. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, встановлені Г.Менделем.
10. Техніка проведення опоросів.
11. Дикі предки сільськогосподарських тварин.
12. Особливості годівлі і утримання підсисних свиноматок.
13. Еволюційне вчення Дарвіна.
14. Організація парування свиноматок.
15. Популяція – одиниця еволюційного процесу.
16. Техніка відлучення поросят.
17. Сільськогосподарські тварини і продукція, яку від них отримують.
18. Особливості годівлі і утримання відлучених поросят.
19. Види добору за Дарвіном.
20. Особливості годівлі і утримання кнурів-плідників.
 
4. «Фермер»
1. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, встановлені Г.Менделем.
2. Біологічні особливості свиней.
3. Будова клітини.
4. Біологічні особливості великої рогатої худоби.
5. Поняття про мінливість і спадковість.
6. Класифікація кормів.
7. Значення тваринництва в економіці України.
8. Склад бджолиної сім’ї.
9. Дикі, приручені, домашні сільськогосподарські тварини.
10. Корми, які використовують для годівлі великої рогатої худоби.
11. Види добору за Дарвіном.
12. Вагітність тат її тривалість у різних видів самок.
13. Сільськогосподарські тварини і продукція, яку від них отримують.
14. Виявлення самок в охоті.
15. Еволюційне вчення Дарвіна.
16. Особливості годівлі свиней.
17. Дикі предки сільськогосподарських тварин.
18. Особливості годівлі великої рогатої худоби.
19. Популяція – одиниця еволюційного процесу.
20. Корми, які використовують для годівлі свиней.
 
5. «Тваринник»
1. Види добору за Дарвіном.
2. Біологічні особливості великої рогатої худоби.
3. Популяція – одиниця еволюційного процесу.
4. Біологічні особливості свиней.
5. Дикі предки сільськогосподарських тварин.
6. Утримання та догляд великої рогатої худоби.
7. Будова клітини.
8. Утримання та догляд свиней.
9. Значення тваринництва в економіці України.
10. Особливості годівлі великої рогатої худоби.
11. Сільськогосподарські тварини і продукція, яку від них отримують.
12. Особливості годівлі свиней.
13. Еволюційне вчення Дарвіна.
14. Правила випасання худоби різних статево-вікових груп на природних та культурних пасовищах.
15. Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, встановлені Г.Менделем.
16. Техніка роздавання кормів великій рогатій худобі.
17. Дикі, приручені, домашні сільськогосподарські тварини.
18. Розпорядок робочого дня тваринників, що займаються розведенням великої рогатої худоби.
19. Значення тваринництва в економіці України.
20. Правила техніки безпеки і охорони праці при роботі з тваринами.

Klim