Новини коледжу
Корисні посилання

PostHeaderIcon Ветеринарна медицина

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

споріднених професій кваліфікованого робітника

 

1. «Фермер»

1. Економічна суть, особливості організації і розвитку підприємництва та агробізнесу.

2. Підприємництво і ринкова інфраструктура.

3. Соціально – економічні проблеми мотивації підприємницької діяльності.

4. Організаційні форми підприємства.ї

5. Формування підприємницького мислення.

6. Етика підприємництва.

7. Фінансове забезпечення господарської діяльності підприємця.

8. Маркетингова діяльність в агробізнесі.

9. Управління ризиком і страхуванням.

10. Планування підприємницької діяльності, зміст бізнес – плану.

11. Організаційно – правові  форми суб’єктів підприємницької діяльності.

12. Правовий режим надання ділянок для фермерського господарства.

13. Системи управління автоматизованим обладнанням.

14. Основні безпеки праці в сільському господарстві.

15. Основи пожежної безпеки.

16. Основи електробезпеки.

17. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

18. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

19. Правовий режим вільних економічних зон та міжнародних розрахунків.

20. Форми власності.

 

2. «Лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу»

1. Вимоги до хіміко – бактеріологічної лабораторії. Обладнання лабораторії.

2. Правила безпеки праці в хімічній лабораторії.

3. Прилади для вимірювання тиску.

4. Прилади для вимірювання температури.

5. Характеристика сировини, доступність її використання.

6. Основні компоненти сировини.

7. Технологічні вимоги до сировини.

8. Фізико – хімічні дослідження.

9. Хімічні дослідження.

10. Мікробіологічні дослідження.

11. Санітарно – бактеріологічні дослідження.

12. Класифікація посуду.

13. Металічне обладнання та інші допоміжні пристосування.

14. Загальні прийоми збирання  лабораторних доставок.

15. Хімічні реактиви та їх зберігання.

16. Поняття про метрологію і стандартизацію.

17. Організація робіт у хіміко-бактеріологічній лабораторії.

18. Техніка приготування розчинів.

19. Техніка дистиляції та екстракції.

20. Техніка культивування мікроорганізмів.

 

3. «Оператор з ветеринарного оброблення тварин»

1. Взяття проб крові у ВРХ.

2. Проведення щеплення у свиней.

3. Відбір пат матеріалу і його підготовка до відправки у ветлабораторію.

4. Копрологічні дослідження у ВРХ.

5. Відбір проб у ВРХ для біохімічного аналізу.

6. Проведення дератизації приміщення.

7. Обрізка копит у ВРХ.

8. Проведення кастрації самців свиней.

9. Клінічне обстеження серцево – судинної системи.

10. Приготування настоїв із лікарських трав.

11. Правила фіксації ВРХ.

12. Проведення дезінсекції приміщень.

13. Проведення дезінфекції приміщень.

14. Техніка безпеки з отруйними речовинами.

15. Проведення щеплень у ВРХ.

16. Зберігання лікарських препаратів.

17. Правила фіксації коней.

18. Обробка тварин при гіподерматозі.

19. Туберкулінізація ВРХ.

20. Методи клінічного дослідження тварин.

 

4. «Тваринник»

1. Організм і його складові частини.

2. Апарат органів руху.

3. Органи травного апарату.

4. Органи дихання.

5. Органи кровообігу

6. Апарат органів сечовиділення та розмороження.

7. Нервова система і органи чуттів.

8. Залози внутрішньої секреції.

9. Корми та кормо виробництво.

10. Технологія виробництва яловичини.

11. Технологія виробництва свинини.

12. Технологія виробництва м’яса та яєць.

13. Зоогігієнічні вимоги при годівлі, догляду та утримання сільськогосподарських тварин.

14. Профілактичні і лікувальні заходи при промисловому утриманні сільськогосподарських тварин і птиці.

15. Технологічне обладнання і машин для підготовки і роздачі кормів.

16. Обладнання для створення мікроклімату у приміщеннях.

17. Машини і обладнання для прибирання та утилізації гною.

18. Загальнофермерські машини та обладнання.

19. Енергопостачання ферм

20. Технічне обслуговування обладнання та машин.

 

5. «Санітар ветеринарний»

1. Правила фіксації ВРХ.

2. Правила фіксації коней.

3. Стерилізація хірургічних інструментів.

4. Пов’язка та її види.

5. Правила прийому новонароджених .

6. Методи клінічного дослідження.

7. Підготовка худоби до забою.

8. Форми лікарських речовин.

9. Антропозоонозні хвороби.

10. Методи знезараження трупів.

11. Дезінфекція.

12. Дезінсекція.

13. Дератизація.

14. Зберігання лікарських препаратів.

15. Техніка безпеки з отруйними речовинами.

16. Проведення щеплень у ВРХ.

17. Відбір пат матеріалу і його підготовка до відправки у ветлабораторію.

18. Взяття проб крові у ВРХ.

19. Обрізка копит у ВРХ.

20. Назвіть інфекційні хвороби, при яких забороняється знімати шкуру із загиблих тварин.

 

6. «Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці»

1. Вимірювання об’єму та візуальна оцінка якості сперми.

2. Ректо-цервікальний спосіб осіменіння корів і телиць.

3. Виявлення статевої охоти у корів і телиць.

4. Підготовка штучної вагіни.

5. Нефракційний спосіб осіменіння свиноматок.

6. Розморожування і мікроскопічна оцінка сперми.

7. Заморожування і зберігання сперми бугая.

8. Санітарно-гігієнічні правила виготовлення розріджувачів.

9. Облік і звітність на пункті штучного осіменіння.

10. Транспортування сперми.

11. Техніка осіменіння кобил.

12. Утримання бугаїв-плідників.

13. Виявлення статевої охоти у свиноматок.

14. Фракційний спосіб осіменіння свиноматок.

15. Візо-церві кальний спосіб осіменіння корів і телиць.

16. Техніка безпеки при роботі з плідниками.

17. Статеві рефлекси самок.

18. Ветеринарно-санітарні правила роботи на пункті штучного осіменіння.

19. Техніка безпеки при роботі з кріогенним обладнанням.

20. Визначення концентрації сперміїв.

Klim